Många fördelar med PTA-svetsning

4 maj, 2023

Visste du att det finns flera skillnader mellan PTA-svetsning och vanlig svetsning?
PTA, som står för Plasma Transferred Arc, är en kontinuerlig svetsprocess som
smälter både grund- och tillsatsmaterial med minimal värmepåverkan. Ljusbågen
vid PTA-svetsning är både effektiv och tunn vilket ger mycket rena svetsar av hög
kvalitet, samtidigt som uppblandningen på grundmaterialet är minimalt. Tack
vare den höga prestandan kan dessutom material som annars är svåra att svetsa
beläggas med gott resultat.

Fördelar med PTA-processen är strukturkvalitet, metallurgisk homogenitet och
kontrollerad penetration, säger Lennart Zetterlund, operatör och PTA-expert.