Plasmasprutning

Vid plasmasprutning matas en gas genom en ljusbåge mellan en elektrod och ett munstycke. När gasen förs igenom ljusbågen sker en kraftig upphettning (upp till 20 000 °C), vilket leder till sönderdelning och expansion av gasen varvid gasen uppnår plasmatillstånd.

Pulver bestående av det material man vill belägga med, passerar igenom plasmat varvid det smälter snabbt och slungas med överljudshastighet mot materialet. Den höga temperaturen som uppkommer vid plasmasprutning gör att man ofta använder sig av en robot vid beläggning.

Fördelar med plasmasprutning

Den höga temperaturen och goda värmeledningen ger en snabb nedsmältning, vilket tillåter beläggning av material med höga smälttemperaturer. Tack vare den stora anslagskraften bli skikten täta och har mycket bra vidhäftning.

Det uppstår ett litet oxidinnehåll (tack vare eller på grund av) den höga partikelhastigheten. En annan fördel med plasmasprutning är möjligheten att spruta ett stort antal material, från metaller till eldfast keramik, dessutom på både små och stora komponenter.

Det ger:

Vanliga användnings­områden för plasma­sprutning är: