Flamsprutning

Flamsprutning använder värmen från förbränning av en bränslegas, vanligen acetylen eller propan med syre för att smälta beläggningsmaterialet. Även här används metallpulver som sprutas på ytan. I stort sett vilka material som helst kan användas, men främst är det zink, rostfritt stål, koppar och brons.

Temperaturen är sällan högre än 500°C.

Fördelar med flamsprutning

Det finns flera anledningar till att flamsprutning
kan användas:

Flamsprutning används generellt när en kostnadseffektiv beläggning önskas och där en något lägre kvalitet kan tolereras. Vanliga användningsområden för flamsprutning är återvinning av slitna axlar, i synnerhet av lagerområden med material som rostfritt stål eller bronslegeringar.

Det är också vanligt vid beläggning av bindskikt innan plasmasprutning för exempelvis gasturbiner. Vanliga beläggningsmaterial är aluminium, zink, rostfritt stål, brons, stål med låg kolhalt, nickelbaserade material och molybden.

Flamsprutning med pulver

Med acetylen som bränngas uppgår flamtemperaturen till 3 100°C. Pulvrets smälttemperatur begränsar kapaciteten till 2-16 kg/tim.

Med en partikelhastighet på 35-75 m/sek får skikten en relativt porös och lamellär struktur. Skikten kan tätas med vax, olja, fett eller andra speciella tätningsmedel.

Flamsprutning med tråd

Tillsatsmaterial av tråd eller stavar (keramer) matas fram genom en syrgas-/bränngasflamma och smälter kontinuerligt. Det smälta materialet finfördelas och transporteras till ytan som ska beläggas av en gasstråle, som vanligtvis är tryckluft.

Beroende på smälttemperaturen för tillsatsmaterialet begränsas kapaciteten till 1,8-24 kg/tim. Med en partikelhastighet på 120-140 m/sek blir skiktet relativt tätt.