Termisk sprutning

Termisk sprutning är vår specialitet. Det är också samlingsnamnet för olika metoder där ytan på ett arbetsstycke beläggs med ett lager av metall, keram, karbid, komposit eller polymer. Utgångsmaterialet kan vara tråd eller pulver som hettas upp och slungas mot arbetsstyckets yta där den fäster genom den höga rörelseenergin och värmen. Metoden används både vid nyproduktion och vid reparation och underhåll.

Det finns många fördelar med att behandla en yta med termisk sprutning

Termisk sprutning används inom ett flertal industrisektorer för att förlänga livslängden på maskiner och anläggningar. Tack vare vårt breda urval av beläggningar kan våra metoder användas inom en lång rad användningsområden.

Utbudet av termiska sprayapplikationer är mycket stort och under respektive process kan du läsa mer om vad vi kan åstadkomma. Hittar du inte din exakta applikation är det möjligt att vi fortfarande kan hjälpa dig. 

Kontakta oss så diskuterar vi gärna dina specifika krav och önskemål.

Termisk sprutning ger obegränsade möjligheter. Du kan inte bara reducera material- och energi­förbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slut­produkten effektivare och billigare.

Plasmasprutning

Vid plasmasprutning matas en gas genom en ljusbåge mellan en elektrod och ett munstycke. När gasen förs igenom ljusbågen sker en kraftig upphettning (upp till 20 000 grader), vilket leder till sönderdelning och expansion av gasen varvid gasen uppnår plasmatillstånd.

Flamsprutning

Flamsprutning använder värmen från förbränning av en bränslegas, vanligen acetylen eller propan med syre för att smälta beläggningsmaterialet.

PTA-Svetsning (Plasma Transferred Arc)

PTA står för Plasma Transferred Arc och är en kontinuerlig svetsprocess som med fördel används vid metallisk beläggning av utsatta områden, allt för att förbättra ytegenskaper.

Koy Coating har varit en ledande aktör inom ytbehandling med termisk sprutning sedan 1970.

Ställ din fråga här: