PTA-Svetsning

(Plasma Transferred Arc)

PTA står för Plasma Transferred Arc och är en kontinuerlig svetsprocess som med fördel används vid metallisk beläggning av utsatta områden, allt för att förbättra ytegenskaper.

Hur PTA-Svetsning fungerar

Processen går ut på att med minimal värmepåverkan smälta både grund- och tillsatsmaterial och på så sätt få fullständig metallisk bindning. Samtidigt blir skiktet helt fritt från porer och slagg. Metoden ger mycket rena svetsar av hög kvalitet samtidigt som påverkan på grundmaterialet är minimal.
Antalet skikt har ingen begränsning och metoden kan därför användas både vid reparationer (många skikt vid stora skador) och för ytbeläggning vid nytillverkning.

Som metod skiljer sig PTA-svetsning från traditionell svetsning genom att ljusbågen är effektiv och tunn. Det gör att värmeinförseln till stycket blir mindre, samtidigt som den värmepåverkade zonen (HAZ) minimeras. Metoden gör det även möjligt med effektiv svetsning av karbider och stelliter exempelvis på ventilytor och slithylsor.

Den stora fördelen med PTA, jämfört med konventionella svetsmetoder (MIG/MAG, TIG, MMA mfl), är att energin kan styras mycket bättre. Detta leder till att mindre grundmaterial behöver smältas för att få en fullgod svets, vilket ger avsevärt mycket mindre uppblandning, det vill säga renare svetsar.

Även om temperaturen kan vara högre i smältan är den totala värmen in i godset betydligt lägre. Det ger en avsevärd minskning av formförändringar.

Dessutom är PTA en kontinuerlig process vilket gör att uppvärmningen är jämnt fördelad och därmed ytterligare minskar rörelser i arbetsstycket. Tack vare PTA:ns höga prestanda kan material som annars är svåra att svetsa beläggas med gott resultat. Att metoden därför oftast används för hårdbeläggningar (hard facing) är därför en logisk följd. Typiska applikationer är slithylsor, ventiler, munstycken, hydraulcylindrar, rullar och lamineringsrullar, industriella knivar och blad etc.

lennart

"Fördelar med PTA-processen är strukturkvalitet, metallurgisk homogenitet och kontrollerad penetration."

Lennart Zetterlund - PTA-expert