En hållbar verksamhet

Vi erbjuder en säker arbetsmiljö och minimerar miljöpåverkan från vår egen verksamhet. För oss är det viktigt att skapa en hållbar verksamhet som överensstämmer med våra kunders krav på kvalitet och utförande.

Miljö och kvalitet

Vi uppfyller lagar och krav samt arbetar kontinuerligt för att utveckla våra processer. Vi vill säkerställa att vi agerar ansvarsfullt i hela vår värdekedja, och att de material och komponenter som vi upphandlar uppfyller relevanta lokala och globala förordningar och standarder.

Vår målsättning är att våra produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa kundens förväntningar. Det gör att vi hela tiden prioriterar hög kvalitet. Du som kund ska alltid kunna förknippa Koy Coating med kvalitetsprodukter, leveranssäkerhet, mycket god teknisk support samt ett positivt och affärsmässigt bemötande.

Renovering och återvinning

Termisk sprutning förlänger inte bara livslängden hos produkterna och minskar material- och energiförbrukning, det hjälper dig dessutom att använda nya och bättre tekniker som gör slutprodukter effektivare och billigare.

Vi är också övertygade om att termisk sprutning kan bidra till en hållbar utveckling. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt, skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet för våra kunder.

Med termisk sprutning kan vi även återuppbygga slitna maskinkomponenter som exempelvis lagerlägen, axlar, axeltappar, foder och andra slitageutsatta delar. När du låter renovera slitna komponenter blir resultatet oftast bättre prestanda än när komponenten var ny och vanligtvis till en bråkdel av kostnaden för nytillverkning.

Restprodukter från vår produktion återvinner vi i många fall genom separation i den mån det är möjligt.

ISO 9001 och ISO 14001

Vi arbetar idag enligt ett integrerat ledningssystem omfattande: